Preskočiť na obsah

Novostavba garáže pre požiarnu zbrojnicu

Zverejnené 29.5.2023.

Obec Ložín v roku 2020 získala dotáciu zo štátneho rozpočtu SR z kapitoly Ministerstva vnútra SR na financovanie podpory ochrany pred požiarmi na projekt „Novostavba garáže pre požiarnu zbrojnicu a stavebné úpravy existujúcej požiarnej zbrojnice v obci Ložín“ vo výške 30.000 Eur.

Stavba sa zrealizovala v roku 2023. Spoluúčasť obce na tomto projekte bola vo výške 12.677,97 Eur.

Stavba bude slúžiť na zagarážovanie protipovodňového vozíka a ostatnej hasičskej techniky.