Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie KSK na roky 2021-2027

Zverejnené 9. februára 2022.
Upravené 5. júna 2022.