Preskočiť na obsah

Vývoz nebezpečného odpadu

Zverejnené 10.1.2024.

Zber nebezpečného odpadu v našej obci sa uskutoční – 22.1.2024 – PONDELOK – v čase od 12:15-13:30 hod. V tomto čase doneste nebezpečný odpad na zberné miesto – parkovisko obecného úradu, kde bude stáť vozidlo zbernej spoločnosti a vodič odpad bezpečne prevezme.

UPOZORŇUJEME občanov, že zber sa nevykonáva po obci ale iba z jedného miesta zberného miesta – parkovisko pri obecnom úrade.

Do nebezpečného odpadu patrí:

rozpúšťadlá, kyseliny, zásady, fotochemické látky, pesticídy, žiarivky, farby, tlačiarenské farby, lepidlá a živice obsahujúce nebezpečné látky, batérie a akumulátory, motorové oleje a iné motorové kvapaliny obaly obsahujúce nebezpečné látky, tlakové nádoby, absorbenty, filtračné materiály, olejové filtre, handry na čistenie a ochranné odevy kontaminované nebezpečnými látkami