Záverečné stanovisko z posúdenia strategického dokumentu “Nízkouhlíková stratégia organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK

Zverejnené 7. februára 2022.
Upravené 5. júna 2022.