Zverejnené
3. januára 2023
Vyvesené na úradnej tabuli
3. januára 2023 − 20. januára 2023
Kategória

Detaily

Dátum uloženia: 3. januára 2023
Odberná lehota: 20. januára 2023
Miesto uloženia: pošta Bracovce
Odosielateľ: Úrad práce sociálnych vecí a rodiny
Adresát: Gabriela Pivarníková

Prílohy