Oznámenie o uložení rozhodnutia TKO

Zverejnené
25. apríla 2023
Vyvesené na úradnej tabuli
25. apríla 2023 − 9. mája 2023
Kategória

Detaily

Dátum uloženia: 25. apríla 2023
Odberná lehota: 9. mája 2023
Miesto uloženia: obecný úrad Ložín
Odosielateľ: Obec Ložín
Adresát: v prílohe

Prílohy