Návrh VZN o miestnom poplatku za KO a DSO

Zverejnené
1. decembra 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
1. decembra 2022 − 15. decembra 2022
Kategória

Prílohy