Návrh VZN o určení výšky príspevkov od zákonných zástupcov detí za pobyt v MŠ a podmienok úhrady v ŠJ

Zverejnené
1. decembra 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
1. decembra 2022 − 15. decembra 2022
Kategória

Prílohy