Preskočiť na obsah

Návrh VZN o určení výšky príspevkov od zákonných zástupcov detí za pobyt v MŠ a podmienok úhrady v ŠJ