Preskočiť na obsah

VZN č. 1/2019 o podrobnostiach vo veciach poplatku prevádzkovateľa malého zdroja znečisťovania ovzdušia na území obce