Oznámenie o uložení zásielky-Blaho Dávid

Zverejnené
8. novembra 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
7. novembra 2022 − 24. novembra 2022
Kategória

Detaily

Dátum uloženia: 7. novembra 2022
Odberná lehota: 24. novembra 2022
Miesto uloženia: pošta Bracovce
Odosielateľ: JUDr. Petrovič-súdny exekútor
Adresát: Dávid Blaho

Prílohy