Oznámenie o uložení zásielky-Mária Balogová

Zverejnené
6. marca 2023
Vyvesené na úradnej tabuli
6. marca 2023 − 23. marca 2023
Kategória

Detaily

Dátum uloženia: 6. marca 2023
Odberná lehota: 23. marca 2023
Miesto uloženia: pošta Bracovce
Odosielateľ: Všeobecná zdravotná poisťovňa a.s.
Adresát: Mária Balogová

Prílohy