Oznámenie o uložení zásielky – Martin Kunca

Zverejnené
23. januára 2023
Vyvesené na úradnej tabuli
23. januára 2023 − 9. februára 2023
Kategória

Detaily

Dátum uloženia: 23. januára 2023
Odberná lehota: 9. februára 2023
Miesto uloženia: pošta Bracovce
Odosielateľ: Všeobecná zdravotná poisťovňa a.s.
Adresát: Martin Kunca

Prílohy