Oznámenie o uložení zásielky-Popik Rastislav

Zverejnené
22. septembra 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
22. septembra 2022 − 10. októbra 2022
Kategória

Detaily

Dátum uloženia: 22. septembra 2022
Odberná lehota: 6. októbra 2022
Miesto uloženia: pošta Bracovce
Odosielateľ: Dôvera a.s.
Adresát: Rastislav Popik

Prílohy