Oznámenie o vyhlásení verejnej obchodnej súťaže na prenájom nebytových priestorov súp.č. 257 v budove bývalej starej škole za účelom otvorenia predajne potravín a zmiešaného tovaru

Zverejnené
31. marca 2015
Kategória

Prílohy