Pozvánka na ustanovujúce zastupiteľstvo

Zverejnené
23. novembra 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
23. novembra 2022 − 28. novembra 2022
Kategória

Prílohy