Uznesenia zo zasadnutia obecného zastupiteľstva č. 01-04 a č. N01-N05 za rok 2007

Zverejnené
31. decembra 2007
Kategória

Prílohy