Uznesenia zo zasadnutia obecného zastupiteľstva č. 01-04 a č. N01-N05 za rok 2008

Zverejnené
31. decembra 2008
Kategória

Prílohy