Uznesenia zo zasadnutia obecného zastupiteľstva č. 1-11 za rok 2010

Zverejnené
31. decembra 2010
Kategória

Prílohy