Uznesenia zo zasadnutia obecného zastupiteľstva č. 1-8 za rok 2009

Zverejnené
31. decembra 2009
Kategória

Prílohy