Uznesenia zo zasadnutia obecného zastupiteľstva č. 1-9 za rok 2011

Zverejnené
31. decembra 2011
Kategória

Prílohy