Uznesenia zo zasadnutia obecného zastupiteľstva č. 13-1 až 13-4 za rok 2013

Zverejnené
31. decembra 2013
Kategória

Prílohy