Uznesenia zo zasadnutia obecného zastupiteľstva č. 14-1 až 14-5 za rok 2013

Zverejnené
31. decembra 2013
Kategória

Prílohy