Uznesenia zo zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 31.10.2014

Zverejnené
30. novembra 2014
Kategória

Prílohy