Preskočiť na obsah

VZN 3-2007 O miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady