Preskočiť na obsah

VZN 32016 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady