VZN 4/2022 o miestnych daniach na území obce Ložín

Zverejnené
17. decembra 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
17. decembra 2022 − 31. decembra 2022
Kategória

Detaily

Číslo/ID dokumentu: 4/2022

Prílohy