Preskočiť na obsah

VZN 6/2022 o miestnom poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad