VZN 6/2022 o miestnom poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad

Zverejnené
17. decembra 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
17. decembra 2022 − 31. decembra 2022
Kategória

Detaily

Číslo/ID dokumentu: 6/2022

Prílohy