VZN o podmienkach na umiestňovanie volebných plagátov a ďalších nosičov volebných informácií na verejnom priestranstve obce Ložín

Zverejnené
28. februára 2018
Kategória

Prílohy