Preskočiť na obsah

VZN č. 4/2007 o podmienkach poskytovania dotácie z rozpočtu obce na území obce Ložín