Preskočiť na obsah

Odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd obcí Bracovce, Falkušovce, Kačanov a Ložín“ – zaslanie zámeru o navrhovanej činnosti podľa § 23 ods. 1 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákon…

Zverejnené 2.7.2024.