Strategické dokumenty obce

Územný plán obce

Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja

Zverejnené 5. júna 2022.
Upravené 20. júla 2022.