Vyhlásenie volieb do OSO a OSK 2022

Zverejnené 23. júna 2022.
Upravené 8. augusta 2022.