Výzva na vykonanie výrubu stromov

Zverejnené 23. júna 2022.
Upravené 8. augusta 2022.