Integrovaná územná stratégia Košického kraja 2022-2030 – oznámenie o strategickom dokumente

Kategória

Zverejnené 17. marca 2023.
Bez úpravy .