Preskočiť na obsah

Dodatok č. 1 k VZN č. 2/2022 o podmienkach vyberania úhrad za služby a prenájom priestorov v majetku obce Ložín