Dodatok č. 1 k VZN č. 2/2022 o podmienkach vyberania úhrad za služby a prenájom priestorov v majetku obce Ložín

Zverejnené
13. marca 2023
Kategória

Prílohy

Súvisiace dokumenty