Preskočiť na obsah

Návrh-Dodatok č. 1 k VZN 2/2022 o podmienkach určovania a vyberania úhrad za služby a prenájom priestorov v majetku obce Ložín