Oznámenie o uložení zásielky-Balogová Mária

Zverejnené
15. mája 2023
Vyvesené na úradnej tabuli
15. mája 2023 − 1. júna 2023
Kategória

Detaily

Dátum uloženia: 15. mája 2023
Odberná lehota: 1. júna 2023
Miesto uloženia: pošta Bracovce
Odosielateľ: Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
Adresát: Balogová Mária

Prílohy