Preskočiť na obsah

Oznámenie o vyhlásení verejnej obchodnej súťaže na prenájom nebytových priestorov súp.č. 257 v budove bývalej starej škole za účelom otvorenia predajne potravín a zmiešaného tovaru