Oznámenie o zrušení trvalého pobytu Tolog Marek

Zverejnené
13. februára 2023
Vyvesené na úradnej tabuli
13. februára 2023 − 27. februára 2023
Kategória

Prílohy