Uznesenia zo zasadnutia obecného zastupiteľstva č. 12-1 až 12-5 za rok 2012

Zverejnené
31. decembra 2012
Kategória

Prílohy