Uznesenia zo zasadnutia obecného zastupiteľstva č. 14-1 až 14-5 za rok 2013

Zverejnené
31. januára 2014
Kategória

Prílohy