Preskočiť na obsah

VZN 2-2007 O nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi