Záverečné stanovisko z posúdenia strategického dokumentu Nízkouhlíková stratégia organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK

Zverejnené
31. januára 2022
Kategória

Prílohy