Preskočiť na obsah

Záverečné stanovisko z posúdenia strategického dokumentu Nízkouhlíková stratégia organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK