ZMENA menovanie zapisovateľa pre voľby OSO a OSK 2022

Zverejnené
26. augusta 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
Od 26. augusta 2022
Kategória

Prílohy