VZN 3/2022 o určení výšky príspevkov MŠ a ŠJ

Zverejnené
17. decembra 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
17. decembra 2022 − 31. decembra 2022
Kategória

Detaily

Číslo/ID dokumentu: 3/2022

Prílohy