Preskočiť na obsah

VZN č. 2/2023 o určení výšky príspevkov od zákonných zástupcov detí za pobyt v MŠ a na čiastočnú úhradu nákladov a podmienok úhrady v ŠJ